Съвременна диагностика и биомедицина

Алтернативните методи в медицината сочат за най-добри ирисовата диагностика. Разпознаване на множество болести, според сменящите се цветове на ириса. Този метод е открит още в Индия преди 3000 д. пр. н. е. В Китай също бил широко използван.

Магия в ирисовата диагностика – ирисовата диагностика е един от най-безвредните, безопасни и безболезнени начини за разчитане на различните заболявания в човешкото тяло. Този метод дава възможност да бъдат разкрити не само съществуващи болести, но и предстоящи такива, генетични предразположения и др. Той се използва успешно дори при децата.

Школи за ирисова диагностика – съществуват множество школи за различните карти на окото. Диагностицирането може да бъде експресно, без никакви апарати и констатиране на промените. Тези неща се изразяват и, чрез промените на самата строма – ирис, око, цвят, елементи. Когато бъдат установени нарушенията в ирисовата картина се задават въпроси на самия пациент, прави се и обстоен преглед на конвенционалните медицински специалисти. Експресна ирисова диагностика се поставя бързо и може да замести успешно до 6 други медицински изследвания над органи и системи.
(още…)

Повече

Същност и специфика на биомедицината

Биомедицината е нова област на науката, която се прилагат принципите на естествени науки. С изключително значение са тези по биология, за да бъде разследван проблемът в клиничната медицина.

Биомедицината е известна още като теоретично лекарство. Тя представлява секция от лекарства, която изучава нещата от теоретична гледна позиция на тялото на човек, неговата структура и функция в нормални и патологични състояния, методи на диагностика, корекции и лечение.

Биомедицината включва натрупани данни и изследвания в по-голяма или по-малка степен, обща медицина, ветеринарна медицина, стоматология и основните биологични науки, като химия, биологично химия, биология, гистология, генетика, ембриология, анатомия, физиология, патология, биомедицински инжинеринг, зоология, ботаника и микробиология.
(още…)

Повече